Du har besvaret 0% af spørgeskemaet.
Advarsel: JavaScript kørsel er slået fra i din browser. Du er muligvis ikke i stand til at besvare alle spørgsmål i undersøgelsen. Kontroller din browsers indstillinger.

SUPPORT Spørgeskema til majsproducenter i Danmark

Kære majsproducent,

Vi er glade for, at du deltager i denne undersøgelse om din nuværende og fremtidige praksis og opfattelse af plantebeskyttelse. Undersøgelsen vil give vigtig indsigt i landbrugspraksis, rådgivning og forskning.

Formålet med undersøgelsen er at finde ud af, hvilke faktorer der påvirker landmændenes beslutning om plantebeskyttelses-strategier, og hvilken rolle udfordringer og muligheder spiller for indførelsen af bæredygtig  bekæmpelse af skadevoldere (skadedyr, plantesygdomme og ukrudt) i majsdyrkning.

Hvis du er interesseret, vil du modtage feedback om resultaterne af undersøgelsen. Undersøgelsen består af to dele. Den første del tager kun omkring 20 minutter at gennemføre, og derefter følger en kort undersøgelse på 5-10 minutter, som undersøger præferencer og afvejninger i forhold til at indføre bæredygtig skadedyrsbekæmpelse.

På forhånd tak for din deltagelse.

 

Med venlig hilsen,

Marian Damsgaard Thorsted og Jens Erik Jensen (SEGES Innovation)

 

Hvis du har yderligere spørgsmål, bedes du kontakte:

Marian Damsgaard Thorsted (mdt@seges.dk)

Jens Erik Jensen (jnj@seges.dk)

Der er 43 spørgsmål i undersøgelsen.

Læs venligst nedenstående tekst omhyggeligt, og kontakt os, hvis der er spørgsmål.

Kontaktpersoner.

Kontaktperson (fulde navn):                  Robert Finger (rofinger@ethz.ch)

                              Gruppe for landbrugsøkonomi og -politik, ETH Zürich

Ledende person:      

                                                             Sharmin Akter (sakter@ethz.ch)

                                     Gruppe for landbrugsøkonomi og -politik, ETH Zürich

Information om undersøgelsen

Hvad er formålet med denne undersøgelse?

Formålet med undersøgelsen er at indsamle oplysninger om integreret plantebeskyttelse (IPM). Vi sigter efter at identificere faktorer, der letter eller hindrer indførelsen af IPM-foranstaltninger, f.eks. vedrørende heterogene landbrugsstrukturer og miljøforhold samt individuelle adfærdsmæssige karakteristika. Vi ønsker også at afdække den fremtidige udvikling i landmændenes anvendelse af IPM. Undersøgelsesresultaterne vil kun blive brugt til at give feedback om den potentielle og fremtidige udvikling af IPM til landmænd og interessenter. Resultaterne kan også forbedre udformningen af politikker.

Hvem kan deltage?

Undersøgelsen henvender sig til majsproducenter i Danmark.

Hvor meget tid tager besvarelsen af spørgeskemaet?

Undersøgelsen tager ca. 20 minutter.

Er der nogen risici eller fordele?

Der er ingen risici involveret. Data vil blive behandlet anonymt, og ingen følsomme oplysninger vil blive delt med tredjeparter. Ved projektets afslutning vil landmændene (hvis de ønsker det) modtage en rapport med en opsummering af resultaterne.

Hvad er mine rettigheder til data?

Du har til enhver tid ret til at anmode om oplysninger om behandlingen af dine personlige data. Du kan også bede om at få forkerte, unøjagtige eller ufuldstændige personoplysninger rettet, udelukket fra behandling eller slettet, når de ikke længere er nødvendige, eller hvis behandlingen af dem er ulovlig. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til behandlingen af dine personlige data uden at angive grunde. Din kontaktperson for relaterede anmodninger er angivet ovenfor.

Hvilke data indsamles?

Data om dine personlige vurderinger, opfattelser, præferencer i forhold til bæredygtige landbrugspraktikker, information om gården samt din vurdering af de vigtigste begrænsninger og drivkræfter for integreret plantebeskyttelse.

Hvordan bliver mine data behandlet?

Dataene vil kun blive behandlet og opbevaret anonymt på servere hos ETH Zürich i Schweiz. Der kan ikke drages konklusioner om individuelle deltagere. Kun personer, der er involveret i projektet, kan få adgang til de originale data. Data anonymiseres, før de arkiveres og gøres tilgængelige til forskningsformål. Medlemmerne af ETH Zürichs etiske komité kan se de originale data til test- og kontrolformål, men under streng overholdelse af fortrolighed.

Hvem finansierer undersøgelsen?

Undersøgelsen er finansieret af programmet HORIZON Europe.

Hvem undersøgte studiet?

Denne undersøgelse blev godkendt af ETH Zürichs etiske kommission (EK 2023-N-318).